PRIVACY VERKLARING

Privacy Verklaring RSPT

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Rob Stalenhoef Personal Training (RSPT) gaat uiteraard zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierover vindt u meer informatie in onze Privacy Verklaring.

RSPT neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. RSPT heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van RSPT bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door RSPT

RSPT kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van RSPT bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

RSPT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Contactgegevens: RSPT gebruikt jouw naam, (bedrijfs-) en contactgegevens, zoals (adres), telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over het komen tot het verlenen van gewenste diensten alsook de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (en, op termijn, eventuele levering van producten).

• Indien je je daarvoor hebt aangemeld, voegt RSPT de door jouw opgegeven naam en email adres toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van RSPT. Hierin wordt informatie over diensten (en/of producten) van RSPT en aanverwante zaken gecommuniceerd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je gegevens worden daarna niet meer gebruikt. Ze blijven als ‘afgemeld’ in het emailbestand (via Mailchimp) aanwezig. Indien je dit wilt, kun je aangeven je gegevens volledig te verwijderen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

• Dienstverlening gerelateerde informatie: hierop zijn de algemene voorwaarden van RSPT van toepassing, die onder andere betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die door klanten aan RSPT worden verstrekt voor het optimaal verlenen van haar diensten. De Algemene Voorwaarden van RSPT zijn te allen tijde op te vragen op [email protected]

Delen met derden

RSPT verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden behalve op verzoek van overheidsinstanties indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

RSPT maakt bij het aanbieden van diensten (en producten) op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

RSPT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor RSPT jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] RSPT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

RSPT zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om  de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging zoals het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor het inloggen op Mailchimp, onze CRM-tool.
www.rspt.nl en personaltrainers-arnhem.nl zijn websites van RSPT.

RSPT is als volgt te bereiken:
Adres: Parkstraat 50-4, 6828 JK ARNHEM
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 50657976
E-mailadres: [email protected]

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door RSPT, verzoekt RSPT je om zo snel mogelijk contact met RSPT op te nemen via [email protected]. RSPT zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

RSPT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy Verklaring voor een update.